Schoolkosten
Toelichting van de school
De schoolleiding maakt een raming van alle kosten gedurende de zes jaar dat een leerling op school zit en berekent op basis daarvan het te betalen jaarbedrag. Het gaat hierbij om een gemiddelde, want met het kiezen van verschillende profielen in klas 4 gaan verschillen optreden.
De ouderbijdrage van € 615,-  is in drie categorieën onderverdeeld:- excursies en activiteiten (vrijwillige deelname: € 470,-);- leermiddelen, contributie aan de Oudervereniging en donatie  aan de Stichting  Schoolfonds (vrijwillige deelname: € 145,-).De hoogte van het jaarbedrag hangt dus af van de categorieën bijdrage waaraan de ouders wensen deel te nemen. Rekenvoorbeelden staan vermeld op de overeenkomst met de school. Deze overeenkomst krijgen ouders toegestuurd.
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
vwo: € 615,00
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
vwo
 
€615,00
€615,00
€615,00
€615,00
€615,00
€615,00
 
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.
Op het Vossius Gymnasium betalen ouders jaarlijks een bedrag dat een jaargemiddelde is van alle vrijwillige bijdragen over de hele schooltijd van hun kind(eren). Het grote voordeel van deze regeling is dat de kosten voor ouders gelijkmatig over de jaren heen zijn gespreid.