Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
Elk jaar nemen wij de Schoolindex Leerlingentevredenheid af onder alle leerlingen van jaarlaag 1, 4 en 6.
Het Vossius wordt ervaren als een betrokken, veilige en uitdagende school.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020?
School: gemiddeld cijfer is 7,0
Aantal leerlingen: 835 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 334
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2019-2020School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2019-2020School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2019-2020School: gemiddeld cijfer is 7,0 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2018-2019Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 7,0 in 2019-2020
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 7,0 in 2019-2020School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 7,0 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,7 in 2017-2018
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Word je gemotiveerd door docenten?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
School: gemiddeld cijfer is 5,7
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
School: gemiddeld cijfer is 7,2
(17% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
School: gemiddeld cijfer is 6,2
(32% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
(27% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
 
 
 
 
School
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?