Schoolondersteuningsprofiel
Toelichting van de school
Zorg op het Vossius
Het Vossius kent een uitgebreid systeem van instrumenten om de leerlingen te begeleiden. Deze zijn door de zorgcoördinator uiteengezet in het Zorgplan (zie bijlage). Hierbij merken we op dat het in de praktijk uiteraard overwegend gaat om begeleiding die binnen de school kan worden aangeboden. De school heeft hiervoor de nodige expertise in huis maar zal uiteraard externe expertise aanwenden of hiernaar verwijzen indien dit nodig blijkt te zijn.
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?