Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Door natuurlijk verloop vertoont het leerlingenaantal een lichte daling. Het marktaandeel vertoont een lichte stijging.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2019-2020?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen.School: 1.154 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 1.154 leerlingen in 2019-2020.School: 1.154 leerlingen in 2019-2020.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.026 leerlingen in 2019-2020.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.054 leerlingen in 2017-2018.School: 1.154 leerlingen in 2019-2020.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.
Hoe zijn de leerlingen die in 2018-2019 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 40,8% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,1% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 41,0% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 59,0% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 41,0% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2018-2019 zit 59,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 44,4% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 55,6% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 32,9% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 67,1% op het havo.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen in 2019-2020?
81,3% Atheneum leerlingen.18,8% Gymnasium leerlingen.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen de afgelopen jaren?
18,8% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.18,8% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.81,3% Atheneum leerlingen in 2019-2020.81,3% Atheneum leerlingen in 2019-2020.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.18,8% Gymnasium leerlingen in 2019-2020.19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.81,3% Atheneum leerlingen in 2019-2020.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.