Aantal leerlingen
Toelichting van de school
Door natuurlijk verloop vertoont het leerlingenaantal een lichte daling. Het marktaandeel vertoont een lichte stijging.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen.School: 1.206 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep havo en havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.School: 1.319 leerlingen in 2016-2017.School: 1.319 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.044 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.053 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.050 leerlingen in 2016-2017.School: 1.206 leerlingen in 2018-2019.School: 1.238 leerlingen in 2017-2018.School: 1.319 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,3% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 59,8% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 44,4% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 55,6% op het havo.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 44,4% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 55,6% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 32,9% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 67,1% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 39,8% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 60,2% op het havo.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen in 2018-2019?
80,7% Atheneum leerlingen.19,3% Gymnasium leerlingen.
Hoe zijn de bovenbouwleerlingen verdeeld over de verschillende vwo-typen de afgelopen jaren?
19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.14,9% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.14,9% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.85,1% Atheneum leerlingen in 2016-2017.85,1% Atheneum leerlingen in 2016-2017.19,3% Gymnasium leerlingen in 2018-2019.18,2% Gymnasium leerlingen in 2017-2018.14,9% Gymnasium leerlingen in 2016-2017.80,7% Atheneum leerlingen in 2018-2019.81,8% Atheneum leerlingen in 2017-2018.85,1% Atheneum leerlingen in 2016-2017.