Doorstroom binnen de school
Toelichting van de school
Onze doorstroom in de onderbouw  en bovenbouw zijn jarenlang gunstig: afgezet tegen het landelijk gemiddelde stromen relatief weinig leerlingen af of doubleren. 
Met name bij de havo is daarnaast ook nog zichtbaar dat relatief veel leerlingen opstromen als het basisschooladvies als uitgangspunt wordt genomen. Op het Montessori College zitten in 3 havo relatief veel leerlingen met een vmbo t of vmbo t / havo advies afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2016-2019)
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de onderbouw?
School: 94,8% van de onderbouw leerlingen in 2018-2019.School: 97,5% van de onderbouw leerlingen in 2017-2018.School: 95,7% van de onderbouw leerlingen in 2016-2017.
Inspectienorm: 94,6% van de onderbouw leerlingen.School: 95,9% van de onderbouw leerlingen.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2016-2019)
Inspectienorm: 80,5% van de bovenbouw leerlingen.Inspectienorm: 84,7% van de bovenbouw leerlingen.School: 82,1% van de bovenbouw leerlingen op het havo.School: 84,3% van de bovenbouw leerlingen op het vmbo-(g)t.
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de bovenbouw?
School: 77,3% van de bovenbouw leerlingen op het havo in 2018-2019.School: 79,1% van de bovenbouw leerlingen op het vmbo-(g)t in 2018-2019.School: 87,4% van de bovenbouw leerlingen op het havo in 2017-2018.School: 86,6% van de bovenbouw leerlingen op het vmbo-(g)t in 2017-2018.School: 82,0% van de bovenbouw leerlingen op het havo in 2016-2017.School: 85,6% van de bovenbouw leerlingen op het vmbo-(g)t in 2016-2017.