Schoolondersteuningsprofiel
Toelichting van de school
Op 't Venster heet leerlingzorg: Onderwijsondersteunende begeleiding (OOB).


In de begeleidngskaart wordt een overzicht gegeven van de voorzieningen op het gebied van onderwijsondersteunende begeleiding op 't Venster. Deze begeleidingskaart is voor ouders en leerlingen in te zien via de website van de school. 
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden