Profiel- en sectorkeuze
Toelichting van de school
Op ’t Venster zijn er drie profielen voor basis en kader: Sport, Cultuur en Ondernemen.
Op de Mavo kiezen de leerlingen naast de gewone vakken voor profieluren Sport, Cultuur of Ondernemen. Daarom heet deze Mavo
Na twee jaar wordt er voor basis en kader gekozen voor een beroepsgerichte opleiding en op de mavo voor een keuzevak.
- Sport: Dienstverlening en Producten
- Cultuur: Dienstverlening en Producten; Media, Vormgeving en ICT
- Ondernemen: Economie en Ondernemen; Horeca, Bakkerij en Recreatie; Zorg en Welzijn: Uiterlijke Verzorging
- Mavo: keuzevak Economie en Ondernemen; Lichamelijke Opvoeding of Drama. 
’t Venster werkt nauw samen met het Beekdal Lyceum en Montessori College Arnhem om de overstap van mavo naar havo zo goed mogelijk te laten verlopen.
Welke profielen/sectoren volgen de examendeelnemers van 2017-2018?
Top 3 vmbo-b
Intersectoraal programma (49,2%)
Economie (41,3%)
Techniek (9,5%)
Top 3 vmbo-k
Intersectoraal programma (42,5%)
Economie (34,2%)
Techniek (23,3%)
Top 3 vmbo-(g)t
vmbo-t (mavo) (57,1%)
Economie (42,9%)
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t.
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-b in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 21,8% kiest de sector Techniek.Vergelijkingsgroep: 21,6% kiest de sector Intersectoraal programma.Vergelijkingsgroep: 14,7% kiest de sector Economie.School: 9,5% kiest de sector Techniek.School: 49,2% kiest de sector Intersectoraal programma.School: 41,3% kiest de sector Economie.
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-b de afgelopen jaren?
  
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
  
Aantal
 
Aantal
 
Aantal
 
Economie
 
16
 
23
 
26
 
Intersectoraal programma
 
11
 
19
 
31
 
Techniek
 
8
 
6
 
6
 
Zorg en Welzijn
 
18
 
8
   
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-b de afgelopen jaren?
14,3% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.14,3% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.34,0% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.34,0% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.9,5% koos de sector Techniek in 2017-2018.9,5% koos de sector Techniek in 2017-2018.10,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.10,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.15,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.15,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.49,2% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.49,2% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.33,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.33,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.20,8% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.20,8% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.41,3% koos de sector Economie in 2017-2018.41,3% koos de sector Economie in 2017-2018.41,1% koos de sector Economie in 2016-2017.41,1% koos de sector Economie in 2016-2017.30,2% koos de sector Economie in 2015-2016.30,2% koos de sector Economie in 2015-2016.ZW: 48,2%14,3% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.34,0% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.9,5% koos de sector Techniek in 2017-2018.10,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.15,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.49,2% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.33,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.20,8% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.41,3% koos de sector Economie in 2017-2018.41,1% koos de sector Economie in 2016-2017.30,2% koos de sector Economie in 2015-2016.EconomieEconomieEconomieIntersectoraal programmaIntersectoraal programmaIntersectoraal programmaTechniekTechniekTechniekZorg en WelzijnZorg en WelzijnZorg en Welzijn
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-k in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 18,7% kiest de sector Techniek.Vergelijkingsgroep: 24,1% kiest de sector Intersectoraal programma. Vergelijkingsgroep: 18,3% kiest de sector Economie.School: 23,3% kiest de sector Techniek.School: 42,5% kiest de sector Intersectoraal programma.School: 34,2% kiest de sector Economie.
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-k de afgelopen jaren?
  
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
  
Aantal
 
Aantal
 
Aantal
 
Economie
 
30
 
26
 
25
 
Intersectoraal programma
 
27
 
32
 
31
 
Techniek
 
14
 
26
 
17
 
Zorg en Welzijn
 
11
 
10
   
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-k de afgelopen jaren?
10,6% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.10,6% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.13,4% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.13,4% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.23,3% koos de sector Techniek in 2017-2018.23,3% koos de sector Techniek in 2017-2018.27,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.27,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.17,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.17,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.42,5% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.42,5% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.34,0% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.34,0% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.32,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.32,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.34,2% koos de sector Economie in 2017-2018.34,2% koos de sector Economie in 2017-2018.27,7% koos de sector Economie in 2016-2017.27,7% koos de sector Economie in 2016-2017.36,6% koos de sector Economie in 2015-2016.36,6% koos de sector Economie in 2015-2016.ZW: 24,1%10,6% koos de sector Zorg en Welzijn in 2016-2017.13,4% koos de sector Zorg en Welzijn in 2015-2016.23,3% koos de sector Techniek in 2017-2018.27,7% koos de sector Techniek in 2016-2017.17,1% koos de sector Techniek in 2015-2016.42,5% koos de sector Intersectoraal programma in 2017-2018.34,0% koos de sector Intersectoraal programma in 2016-2017.32,9% koos de sector Intersectoraal programma in 2015-2016.34,2% koos de sector Economie in 2017-2018.27,7% koos de sector Economie in 2016-2017.36,6% koos de sector Economie in 2015-2016.EconomieEconomieEconomieIntersectoraal programmaIntersectoraal programmaIntersectoraal programmaTechniekTechniekTechniekZorg en WelzijnZorg en WelzijnZorg en Welzijn
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-(g)t in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 67,3% kiest de sector vmbo-t (mavo).Vergelijkingsgroep: 3,5% kiest de sector Economie.School: 57,1% kiest de sector vmbo-t (mavo).School: 42,9% kiest de sector Economie.
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-(g)t de afgelopen jaren?
  
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
  
Aantal
 
Aantal
 
Aantal
 
Economie
 
8
 
16
 
24
 
vmbo-t (mavo)
 
32
 
30
 
32
 
Welke sectoren volgen de examendeelnemers op het vmbo-(g)t de afgelopen jaren?
57,1% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2017-2018.57,1% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2017-2018.65,2% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2016-2017.65,2% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2016-2017.80,0% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2015-2016.80,0% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2015-2016.42,9% koos de sector Economie in 2017-2018.42,9% koos de sector Economie in 2017-2018.34,8% koos de sector Economie in 2016-2017.34,8% koos de sector Economie in 2016-2017.20,0% koos de sector Economie in 2015-2016.20,0% koos de sector Economie in 2015-2016.57,1% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2017-2018.65,2% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2016-2017.80,0% koos de sector vmbo-t (mavo) in 2015-2016.42,9% koos de sector Economie in 2017-2018.34,8% koos de sector Economie in 2016-2017.20,0% koos de sector Economie in 2015-2016.EconomieEconomieEconomievmbo-t (mavo)vmbo-t (mavo)vmbo-t (mavo)