TalentStad Praktijkonderwijs

Blaloweg 1 8041 AH Zwolle

  • Lekkere gezonde broodjes te koop in onze kantine.
  • Een van de bedrijven waarmee we samenwerken is van Gelder.
  • Sport is op onze school erg belangrijk naast de reguliere lessen hebben we diverse sportclinics en gaan we soms naar een wedstrijd toe.
  • Horeca leerlingen verzorgen hun eigen diner op school.
  • Leerlingen werken in opdracht van Bakker Bart aan Sint pakketten.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar zijn er weer diverse branchegerichte certificaten en IVIO diploma's behaald. Er zijn 44 leerlingen geslaagd voor hun IVIO examens en 43 leerlingen hebben verschillende branche certificaten / diploma's behaald.

Sinds twee jaar behalen leerlingen ook hun Praktijkonderwijs diploma of Entree diploma. 20 leerlingen hebben hun diploma Praktijkonderwijs gehaald en13 leerlingen zijn geslaagd voor hun Entree opleiding (niveau 1 MBO). De leerlingen van Entree zijn allemaal aangenomen voor een vervolgopleiding op MBO niveau 2.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Als school zijn we er trots op dat we leerlingen zo goed kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt. Ook landelijk zijn we dit terug in de benchmark. Het entree onderwijs geven we op onze school vorm door in twee leerjaren te werken. We hebben een zogeheten voorbereidende entreeklas en de entreeklas. We kunnen zeggen dat over het algemeen alle leerlingen in de entreeklas hun diploma halen. We werken hierin nauw samen met Landstede MBO.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting inspectierapport:

In de naleving van de wettelijke eisen is er nu 1 brinnummer waarmee gewerkt wordt voor Talentstad Praktijkonderwijs. De twee verbeterpunten uit het inspectierapport aangaande het onderwijsproces willen we hier toelichten. Leraren moeten expliciter aandacht geven aan de lesdoelen en de individuele doelen die leerlingen gesteld hebben in hun I.O.P. Hier hebben we als volgt aan gewerkt. Allereerst werken we nu met een ZWU uur (Zelf Werk Uur) waarin leerlingen in dit uur met hun eigen I.O.P doel aan het werk zijn.  Er wordt hierbij veel gerichter gekeken naar de formulering van deze verschillende doelen. De lessen worden gegeven via het effectieve instructiemodel. Hierbij wordt het doel van de les bij de inleiding al uitgelegd. Er wordt met meerdere leerlingen al veel meer op maat gewerkt door te werken met individuele roosters. Het tweede verbeterpunt betreft het geven van feedback aan de leerlingen met het accent op het zetten van een volgende stap in hun leerproces. Dit heeft met name te maken met het feit dat docenten beter op de hoogte moeten zijn van de I.O.P. doelen van alle leerlingen. Dit pakken we komend schooljaar op tijdens de groepsbesprekingen door hierbij tijd in te roosteren zodat alle collega's hierbij aanwezig kunnen zijn. Allert zijn op de effectieve lestijd stimuleren we door bij lesbezoeken nadrukkelijk te kijken naar de vijf rollen van de docent. Zowel in de mentorlessen als bij de praktijkvakken werken we met het algemene competenties werknemersvaardigheden model. Bij dit model worden de verschillende vaardigheden beoordeeld door zowel de leerling als de docent/instructeur. Er is een taakhouder onderwijs benoemt om o.a. er op toe te zien dat ons leerlingvolgsysteem Presentis op eenduidige manier wordt gebruikt. Onze taakhouder kwaliteit ziet er op toe dat onderzoeken en evaluaties die binnen onze school plaatsvinden een nadrukkelijk plek krijgen op onze studiedagen en in de teamvergaderingen. Landstede breed is er gewerkt aan o.a. de kwaliteitskaarten en een kwaliteitsagenda. Het doel van deze kwaliteitskaarten en kwaliteitsagenda is om o.a. het onderwijsproces  inzichtelijk te maken voor de verschillende partijen die bij onze school betrokken zijn o.a. de Mr, collega's en inspectie. We kunnen op deze manier onze kwaliteit beter borgen.

Terug naar boven