Van der Capellen Sg

Lassuslaan 230 8031 XM Zwolle

Schoolfoto van Van der Capellen Sg

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schooplan Van der Capellen scholengemeenschap 2012-2016.

http://myatvo.capellen.nl:82/Schoolplan_VDC/home.html

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Van der Capellen Sg, locatie Lassuslaan, heeft een uitgebreide zorgkaart, op onderwijskundig en sociaal-emotioneel terrein. Onderwijskundig: van mentor- en studielessen, huiswerklas tot (motorische) remedial teaching (dyslexie en dyscalculie). Sociaal-emotioneel: van sociale vaardigheids- en faalangstreductietrainingen, zorgadviesteams en schoolcounselor tot vertrouwenspersonen en jeugdzorg. De CapVilla is een voorziening waarin leerlingen met een rugzakje terecht kunnen voor steun en hulp zodat zij binnen het reguliere onderwijs succesvol kunnen zijn. op de website staat de uitgebreide zorgkaart voor ouders en leerlingen

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven