DevelsteinCollege

Develsingel 5 3333 LD Zwijndrecht

  • DevelsteinCollege is een sportactieve school met het sportpakket in de onderbouw en sport als examenvak in de bovenbouw.
  • Al vanaf de brugklas kun je Design & Technology volgen. Het DevelsteinCollege beschikt over een eigen bètavleugel en bètalab.
  • Haal een extra, internationaal erkend diploma voor Engels, Frans of Duits met de Cambridge Certificates, Delf Junior en Goethe Deutsch.
  • Wij zijn gecertificeerd als gezonde school! Met een Gouden Schoolkantine  en extra aandacht voor bewegen en veiligheid.
  • Naast de reguliere vakken kun je bij ons óók examen doen in wiskunde D, kunst, bsm of lo2, informatica en design & technology.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoeken maken een belangrijk deel uit van het kwaliteitsbeleid van het DevelsteinCollege. De resultaten gebruiken we om te zien op welke terreinen we het goed doen, welke onderwerpen extra aandacht vragen en hoe resultaten van ingezet beleid en gedane inspanningen zich ontwikkelen door de jaren heen. Ieder jaar wordt een vragenlijst voorgelegd aan leerlingen en ouders/verzorgers van enkele leerjaren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid vinden wij heel belangrijk, want school moet voor jou een vertrouwde omgeving zijn waar je je prettig voelt. Daarom hebben wij de school opgedeeld in een junior- en seniorcollege, geldt een pestprotocol en besteden we tijdens de les aandacht aan de manier waarop je met elkaar omgaat. De sfeer op school is gezellig!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoeken maken een belangrijk deel uit van het kwaliteitsbeleid van het DevelsteinCollege. De resultaten gebruiken we om te zien op welke terreinen we het goed doen, welke onderwerpen extra aandacht vragen en hoe resultaten van ingezet beleid en gedane inspanningen zich ontwikkelen door de jaren heen. Ieder jaar wordt een vragenlijst voorgelegd aan leerlingen en ouders/verzorgers van enkele leerjaren. Net als de leerlingen, waarderen ook ouders met name de prettige sfeer in school, de veiligheid, het brede aanbod voor talentontwikkeling en de bereikbaarheid en informatieverstrekking van de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven