DevelsteinCollege

Develsingel 5 3333 LD Zwijndrecht

  • DevelsteinCollege is een sportactieve school met het sportpakket in de onderbouw en sport als examenvak in de bovenbouw.
  • Al vanaf de brugklas kun je uitdagende lessen engineering volgen. Het DevelsteinCollege beschikt over een eigen bètavleugel en bètalab.
  • Haal een extra, internationaal erkend diploma voor Engels, Frans of Duits met de Cambridge Certificates, Delf Junior en Goethe Deutsch.
  • Wij zijn gecertificeerd als gezonde school! Met een Gouden Schoolkantine (award 2016) en extra aandacht voor bewegen en veiligheid.
  • Naast de reguliere vakken kun je bij ons óók examen doen in wiskunde D, kunst, bsm of lo2, informatica, design & technology, m&o, etc.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bevorderingspercentages zien we een piek in het schooljaar 2019-2020. Dit is het schooljaar dat we voor het eerst te maken hadden met een schoolsluiting i.v.m. de coronamaatregelen. We hebben er in dit schooljaar door de omstandigheden voor gekozen om veel leerlingen die niet helemaal voldeden aan de bevorderingsnorm toch een kans te geven in het volgende leerjaar. In veel gevallen is dit goed uitgepakt, maar er is ook een groep leerlingen die het jaar erna alsnog bleef zitten of afstroomde. Dit is terug te zien in de bevorderingscijfers van 2020-2021.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven