DevelsteinCollege

Develsingel 5 3333 LD Zwijndrecht

 • DevelsteinCollege is een sportactieve school met het sportpakket in de onderbouw en sport als examenvak in de bovenbouw.
 • Al vanaf de brugklas kun je uitdagende lessen engineering volgen. Het DevelsteinCollege beschikt over een eigen bètavleugel en bètalab.
 • Haal een extra, internationaal erkend diploma voor Engels, Frans of Duits met de Cambridge Certificates, Delf Junior en Goethe Deutsch.
 • Wij zijn gecertificeerd als gezonde school! Met een Gouden Schoolkantine (award 2016) en extra aandacht voor bewegen en veiligheid.
 • Naast de reguliere vakken kun je bij ons óók examen doen in wiskunde D, kunst, bsm of lo2, informatica, design & technology, m&o, etc.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het DevelsteinCollege biedt veel keuzemogelijkheden voor leerlingen zodat zij hun specifieke talenten verder kunnen ontplooien. Zo kunnen Tweedefaseleerlingen naast de gebruikelijke vakken ook eindexamen doen in beweging, sport & maatschappij, wiskunde D, informatica, bedrijfseconomie, beeldende vormgeving en drama. Ook voor vmbo-t-leerlingen zijn er extra keuzemogelijkheden: zij kunnen kiezen voor de examenvakken beeldende kunst, design & technology (ITTL) en lichamelijke opvoeding 2.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het DevelsteinCollege is een ambitieuze onderwijsinstelling waarbinnen voortdurend wordt gewerkt aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het onderwijs. Kortom: een school in beweging. Centraal staan de drie kernwaarden: gedegen en uitdagend onderwijs, rekening houden met verschillen en handelen vanuit pedagogisch optimisme.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zijn de leerlingen zelf die zich een weg banen naar hun diploma. Ze worden daarbij goed begeleid. Veel medewerkers zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken: bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden, bij de vele keuzes die zij moeten maken, bij eventuele studieproblemen en bij persoonlijke problemen. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school is hierbij van cruciaal belang.

Terwijl de ene leerling met gemak het diploma haalt, moet een ander er hard voor werken. Op de volgende manieren begeleiden wij de leerlingen op hun weg door de school:

 • in de les door de vakdocent;
 • in extra begeleidingslessen verzorgd door vakdocenten;
 • in extra rekenlessen om de rekenvaardigheden te onderhouden en uit te bouwen;
 • door de mentoren (tijdens of buiten de voor iedere klas ingeroosterde mentoruren);
 • door de decanen (vooral als het gaat om studie- en beroepskeuze);
 • door de remedial teachers (op het gebied van taal en rekenen);
 • door leerlingbegeleiders voor sociaal-emotionele problemen;
 • door de schoolmaatschappelijk werker, die de leerlingbegeleiders ondersteunt;
 • door de zorgcoördinator en coördinator passend onderwijs
 • door faalangstreductietrainingen voor leerlingen uit de brugklassen en voor eindexamenkandidaten.

Hiermee maken we een belangrijk onderdeel van onze missie waar, namelijk: het erkennen en waarderen van verschillen tussen leerlingen, met respect en aandacht voor elke leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven