Agnieten College Zwartsluis

Rondweg 2 8064 PA Zwartsluis

  • Onderzoeksvaardigheden
  • Extra uitleg tijdens de les, of tijdens vakondersteuning. Ook kan je tijdens kwt kiezen om huiswerk op school te maken.
  • In een tussenuur of tijdens de pauze kan je in de aula relaxen, speel op de piano of speel tafelvoetbal.
  • Leren door praktische opdrachten en leren tijdens stages vinden wij belangrijk.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsonderzoeken worden afgenomen in klas 1, 3 en 4. 

Over het algemeen zijn de leerlingen tevreden, opvallende zaken zijn meegenomen in het schoolbeleidsplan. Aan deze punten wordt gewerkt ter verbetering. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een vrij blanke school, leerlingen met een ander geloof, sexuele voorkeur of huidskleur worden vaak als 1 van hen gezien. Daardoor hebben leerlingen soms niet door dat ze klasgenoten pesten, uitschelden of discrimineren. Zodra wij dit soort gedrag merken ondernemen we direct actie. In klas 1 en 2 wordt aandacht besteed 'Think' en aan social media. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het gebruik van social media en de omgang met elkaar.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Voor de enquete worden ouders van klas 1, 3 en 4 uitgenodigd. Verbeterpunten worden meegenomen in ons teamplan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven