Anne Flokstraschool

Emmalaan 2 7204 AS Zutphen

Schoolfoto van Anne Flokstraschool

In het kort

Toelichting van de school

De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Kijk voor meer informatie over de Anne Flokstraschool op www.anneflokstraschool.nl. De Anne Flokstraschool maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Kijk voor meer informatie op www.deonderwijsspecialisten.nl. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het speciaal onderwijs van de Anne Flokstraschool. De resultaten van het voortgezet speciaal onderwijs vindt u hier niet terug. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?