Baudartius College

Isendoornstraat 1 7201 NJ Zutphen

 • Op de Baudartiusdag 2014 is het Baudartius-logo gevormd door leerlingen en medewerkers.
 • Schoolfoto van Baudartius College
 • Schoolfoto van Baudartius College
 • Schoolfoto van Baudartius College
 • Schoolfoto van Baudartius College

In het kort

Toelichting van de school

Onze kernwaarden zijn verankerd in ons doen en laten. Respectvol is voor ons de waarde die we tot uiting brengen in alles wat we ondernemen. Respectvol betekent dat we elkaar waardig bejegenen met respect voor de verschillen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Of liever nog, juist dan. Respectvol betekent ook dat we waardering opbrengen voor ieders inbreng vanuit het besef dat ieder binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan onze school levert. De drie overige kernwaarden veilig, uitdagend, belangstellend definiëren we in ons schoolplan.

Onze missie is dat we elke leerling in staat stellen om zelfstandig de kennis te verwerven en de vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft voor een kansrijke start in een dynamische samenleving.

Op de Isendoornstraat starten het Stedelijk en het Baudartius College in het schooljaar 2019-2020 samen een nieuwe school: Eligant Lyceum. Leerlingen die nu in groep 8 zitten, kiezen straks niet meer voor de brugklas van één van deze twee scholen, maar zijn van harte welkom op het nieuwe Eligant lyceum! Zie voor meer informatie www.eligant.nl.

Kenmerken van de school

 • uitdagend en respectvol
 • veilig en belangstellend
 • sport, kunst/cultuur en NLT
 • breed lyceum met gymnasium
 • versterkt taalonderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Baudartius College is een school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium (vanaf leerjaar 2).
De school kent drie afdelingen (mavo, havo en vwo).

Het aantal leerlingen (leerjaar 2 t/m 6) bedraagt in het huidige schooljaar 2019-2020 bijna 900 leerlingen. 
Leerlingen in leerjaar 1 vallen onder het Eligant Lyceum (havo, vwo) en Kompaan College (basis, kader en mavo-xl).

 
 
 
 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven