CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)

Bosgroet 14 1722 KA Zuid-Scharwoude

  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)
  • Schoolfoto van CSG Jan Arentsz voor vwo, havo, vmbo (t)

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hieronder vindt u het schoolplan van de csg Jan Arentsz 2018-2022. Dit is een wettelijk verplicht document en wordt voor vier jaar vastgesteld.  Het doel van het schoolplan is op een overzichtelijke en samenhangende manier aan te geven hoe de school is georganiseerd. Gelet op alle ontwikkelingen in het onderwijs, actualiseren we het schoolplan regelmatig. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld hulpmiddelen, aangepast lesmateriaal, extra begeleiding op school of onderwijs op een speciale school.

We onderscheiden basisondersteuning en extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Noord-Kennemerland geeft de scholen zo nodig extra middelen waarmee zij ondersteuning op maat kunnen inzetten. 

Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven