RK Alfrink College SGM

Werflaan 45 2725 DE Zoetermeer

  • Het Alfrink biedt uitdagend onderwijs, onder andere in de plusklassen: +tech, +podium, +sport en +taal. Keuze genoeg!
  • School zijn we samen en iedereen doet ertoe. Op het Alfrink leven en leren we samen en mag je zijn wie je bent.
  • Het Alfrink heeft actieve leerlingen bij bijvoorbeeld de +sportklas, maar ook in allerlei commissies. Leerlingbetrokkenheid is belangrijk!
  • Op naar het diploma: voor (tweetalig) havo, of (tweetalig) vwo. Uitdagingen genoeg!
  • Het Alfrink is een Unesco school. We stimuleren internationalisering en wereldburgerschap.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om te weten hoe leerlingen ons onderwijs ervaren. Daarom nemen we jaarlijks een leerlingtevredenheidsenquête bij zoveel mogelijk leerlingen af. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Alfrink College kunnen leerlingen altijd bij iemand terecht als er iets is. Elke leerling heeft een mentor. Hij of zij houdt in de gaten of de leerlingen in de klas prettig met elkaar omgaan en hoe het met hen gaat. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich veilig voelt én veilig gedraagt bij ons op school. Naast de mentor is er voor elke afdeling een afdelingsassistent, die de hele dag voor allerlei dagelijkse zaken voor de leerlingen beschikbaar is. Ook zijn er per afdeling jaarlaagcoördinatoren en afdelingsleiders om de leerlingen te helpen. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen de school als kleinschalig en vertrouwd ervaren. 

In het eerste jaar krijgt elke klas ook twee leerlingmentoren. Dit zijn vierde klassers bij wie zij terecht kunnen als ze vragen hebben. Leerlingen uit de eerste en tweede klas kunnen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen op ons huiswerkplein. De studiepleinen zorgen voor een kleinschaliger omgeving waar de leerlingen zich prettig voelen en rustig kunnen werken. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij hechten veel belang aan de mening van ouders over ons onderwijs. In schooljaar 2023-2024 hebben we daarom opnieuw een tevredenheidsenquête afgenomen onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit alle leerjaren. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven