MOTION Beweeg College

van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer

  • Leuker leren, beter presteren!
  • Leuker leren, beter presteren!
  • Leuker leren, beter presteren!

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen zijn tevreden over de school en het onderwijs. Leerlingen geven aan, dat docenten in de gaten hebben wat zij goed en niet zo goed kunnen. Zij krijgen voldoende extra hulp als zij problemen ervaren met leren. Docenten leggen de leerstof en opdrachten goed uit. Leerlingen worden voldoende geïnformeerd over hun resultaten en zijn tevreden over de begeleiding richting een vervolgopleiding. De kwaliteit en inzet van ICT middelen is goed. Leerlingen geven aan, dat computers, laptops of tablets goed werken en dat zij tevreden zijn over het gebruik van computers of het digibord in de les. Over hun mentoren zijn de leerlingen heel erg tevreden. Over de omgang met andere leerlingen op school zijn leerlingen tevreden. Ook zijn de regels op school duidelijk.De meeste leerlingen hebben het naar hun zin op school en voelen zich er beslist veilig. Met name leerlingen in de bovenbouw zijn minder te spreken over het aanbod van buitenschoolse activiteiten. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Over de sfeer op school, de omgang met andere leerlingen en de veiligheid op school zijn leerlingen tevreden. De regels op school zijn duidelijk. Leerlingen geven aan, dat (online) pesten en discriminatie door leerlingen op school niet of weinig voorkomt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders/verzorgers over de school en het onderwijs is vergelijkbaar met vorig schooljaar. Zij geven aan dat de school onderwijs biedt, dat aansluit op het niveau van hun kind. Hun kind wordt voldoende mogelijkheden geboden zijn of haar talenten te ontwikkelen. Docenten zorgen ervoor, dat hun kind geïnteresseerd is in de lesstof. Ouders/verzorgers worden voldoende door de school op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen en van de vorderingen van hun kind. Zij geven ook aan, dat hun kind meestal met plezier naar school gaat. Over de mentor van hun kind zijn ouders/verzorgers meer dan tevreden. De meeste ouders/verzorgers raden andere ouders/verzorgers aan de school voor hun kind te kiezen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven