Oranje Nassau College Clauslaan

Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Op ONC Clauslaan zitten de meeste leerlingen op of boven het basisschooladvies. Bij vmbo kader zit zelfs 43,4% boven het basisschooladvies en op de mavo (vmbo-tl) 82,2%. Van Inspectie hebben wij complimenten gekregen voor het feit dat leerlingen bij ons de kans krijgen om op te stromen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat zonder te blijven zitten overgaat naar de volgende klas, ligt in de onderbouw boven de inspectienorm. In de bovenbouw ligt het gemiddelde voor basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht ook boven de inspectienorm. Het gemiddelde voor mavo is het afgelopen jaar enorm gestegen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Onze slaagcijfers voor zowel basis, kader als mavo zijn hoog. In het schooljaar 2017-2018 hadden we op de mavo te maken met een groep examenleerlingen met meer taalachterstand dan gemiddeld. Dit drukte de resultaten van dat jaar. We hebben een verbeterplan opgesteld waarin we onder andere extra (taal)ondersteuning hebben aangeboden aan mavo-leerlingen. Dit heeft geresulteerd in een grote stijging van het slaagpercentage op de mavo.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De examencijfers liggen rond het landelijk gemiddelde. We blijven eraan werken om de leerlingen zo hoog mogelijke resultaten te laten behalen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Daarvoor bezoeken ze alle scholen tenminste eens in de vier jaar. Scholen worden beoordeeld met een voldoende, zwak of zeer zwak.

Alle opleidingen van Oranje Nassau College Clauslaan zijn bij het laatste inspectiebezoek voldoende beoordeeld en hebben het zogenoemde basisarrangement gekregen. Dit betekent dat de Inspectie tevreden is over de kwaliteit van onze opleidingen en vertrouwen heeft in onze school.

Terug naar boven