Oranje Nassau College Clauslaan

Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan
  • Schoolfoto van Oranje Nassau College Clauslaan

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het schoolplan is opgesteld voor de jaren 2017-2021. In het plan staan de uitgangspunten en de visie van de school. Op basis hiervan worden jaarlijks de afdelingsplannen opgesteld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In Zoetermeer maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor speciaal voortgezet onderwijs deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, kortweg Regsam. Gezamenlijk zijn de scholen ervoor verantwoordelijk dat voor alle Zoetermeerse leerlingen een passend onderwijsaanbod aanwezig is. Voor leerlingen die meer ondersteuning dan andere leerlingen nodig hebben, heeft Regsam het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven