Pontes Pieter Zeeman

Hatfieldpark 1 -2 4301 XC Zierikzee

Schoolfoto van Pontes Pieter Zeeman

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Voor cursus 2017-2018 hebben helaas te weinig ouders de vragenlijst ingevuld. Hierdoor kunnen we geen informatie uit dit onderzoek halen waar we wat mee kunnen doen.

Pieter Zeeman is er voor de leerling en zijn ontwikkeling. Daarom werken wij aan de verbetering van de tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders. Dat doen we op de volgende manier.

  • We nemen de uitkomst van de tevredenheidsmetingen zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
  • Na de herfstvakantie van 2018 hebben leerlingen zich kunnen uitspreken over hun docenten en hun lessen door middel van een gevalideerde enquête van Kwaliteitscholen Ook deze uitkomsten nemen wij zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
  • In het schooljaar 2018-19 zijn voor alle afdelingen klankbordgroepen van leerlingen en ouders in het leven geroepen.
  • Leerlingen en personeel hebben samen 'respect' als kernwaarde voor onze schoolcultuur gekozen.
  • Een aantal vuistregels helpt ons om deze kernwaarde handen en voeten te geven. 
  • Na de herfstvakantie van 2018 is het programma Steward op School ingezet. Leerlingen worden daardoor zelf verantwoordelijk gemaakt voor een schone schoolomgeving.
Weergave

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven