Pontes Pieter Zeeman

Hatfieldpark 1 -2 4301 XC Zierikzee

Schoolfoto van Pontes Pieter Zeeman

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Pieter Zeeman is er voor de leerling en zijn ontwikkeling. Daarom werken wij aan de verbetering van de tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders. Dat doen we op de volgende manier.

 1. We nemen de uitkomst van de tevredenheidsmetingen zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
 2. Na de herfstvakantie van 2018 hebben leerlingen zich kunnen uitspreken over hun docenten en hun lessen door middel van een gevalideerde enquête van Kwaliteitscholen Ook deze uitkomsten nemen wij zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
 3. In het schooljaar 2018-19 zijn voor alle afdelingen klankbordgroepen van leerlingen en ouders in het leven geroepen.
 4. Leerlingen en personeel hebben samen 'respect' als kernwaarde voor onze schoolcultuur gekozen. Een aantal vuistregels helpt ons om deze kernwaarde handen en voeten te geven. 
 5. Na de herfstvakantie van 2018 is het programma Steward op School ingezet. Leerlingen worden daardoor zelf verantwoordelijk gemaakt voor een schone schoolomgeving.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid
Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pieter Zeeman werkt aan de verbetering van de tevredenheid van leerlingen en ouders op het gebied van veiligheid.

Er zijn in het schooljaar 2018-2019 twee belangrijke maatregelen getroffen.

Allereerst is respect als dé kernwaarde van onze schoolcultuur gekozen door personeel en leerlingen. Vervolgens is het programma Steward op School geïntroduceerd om leerlingen zelf verantwoordelijk te maken voor de naleving daarvan in hun eigen doen en laten. Docenten en mentoren werken proactief aan het voorkomen van pesten en hanteren een pestprotocol als er toch sprake mocht zijn van pestgedrag.

De tweede maatregel betreft het uitbannen van middelen gebruik op school. In december heeft de school fors ingegrepen door een aantal leerlingen van school te verwijderen. Hiermee is een helder signaal afgegeven, dat door ouders en breder in de samenleving goed is ontvangen. Er wordt op school niet meer gebruikt of gehandeld. Met de gemeente Schouwen-Duiveland is een integrale aanpak opgezet om middelen gebruik onder jongeren te voorkomen dan wel te stoppen. Veiligheid is voor Pieter Zeeman van grote waarde. Dat geldt zowel voor de veiligheid van onze leerlingen als van ons personeel.

De school doet er alles aan om die veiligheid feitelijk te bieden en in de beleving van alle betrokkenen tot ervaren werkelijkheid te laten worden. Dat eerste is met maatregelen te creëren, dat laatste moet groeien en heeft tijd nodig. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Voor cursus 2017-2018 hebben helaas te weinig ouders de vragenlijst ingevuld. Hierdoor kunnen we geen informatie uit dit onderzoek halen waar we wat mee kunnen doen.

Pieter Zeeman is er voor de leerling en zijn ontwikkeling. Daarom werken wij aan de verbetering van de tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders. Dat doen we op de volgende manier.

 • We nemen de uitkomst van de tevredenheidsmetingen zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
 • Na de herfstvakantie van 2018 hebben leerlingen zich kunnen uitspreken over hun docenten en hun lessen door middel van een gevalideerde enquête van Kwaliteitscholen Ook deze uitkomsten nemen wij zeer serieus. Concrete acties ter verbetering worden ingezet en getoetst op hun resultaat.
 • In het schooljaar 2018-19 zijn voor alle afdelingen klankbordgroepen van leerlingen en ouders in het leven geroepen.
 • Leerlingen en personeel hebben samen 'respect' als kernwaarde voor onze schoolcultuur gekozen.
 • Een aantal vuistregels helpt ons om deze kernwaarde handen en voeten te geven. 
 • Na de herfstvakantie van 2018 is het programma Steward op School ingezet. Leerlingen worden daardoor zelf verantwoordelijk gemaakt voor een schone schoolomgeving.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven