Markland College Zevenbergen

Vaandelweg 4 4761 BC Zevenbergen

  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen
  • Schoolfoto van Markland College Zevenbergen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Er zijn verschillen per onderwijsstroom zichtbaar. Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen op of boven hun niveau van het advies basisonderwijs zitten.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De school streeft ernaar om de doorstroom gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde te laten zijn.  De doorstroomresultaten (hoe wordt de leerling bevorderd van de ene klas naar de andere) worden regelmatig besproken binnen de teams. Het onderbouwrendement en het bovenbouwsucces voldoen ruim aan de inspectienorm.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Markland College Zevenbergen heeft al jaren uitstekende eindexamenresultaten, allemaal ruim boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers geven aan dat er een gering verschil is tussen het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE) en de vergelijkingsgroep. Jaarlijks evalueert de schoolleiding de cijfers met de vakgroepen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Uit de gegevens blijkt dat onze leerlingen na het behalen van hun diploma goed terecht komen. Zij kiezen voor de vervolgopleiding (mbo, hbo, wo) die bij hen past en presteren daar goed, zeker ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2018 heeft de Inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de school heeft voor alle afdelingen (mavo, havo, vwo) van de Inspectie een basisarrangement ontvangen. Dat betekent dat de Inspectie voldoende vertrouwen heeft in het onderwijs, de opbrengsten en de kwaliteitszorg van het Markland College Zevenbergen. De kwaliteitscultuur werd door de Inspectie zelfs met 'goed' beoordeeld.

Terug naar boven