Katholieke scholengemeenschap De Breul

Arnhemse Bovenweg 98 3708 AG Zeist

  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op onze school bieden we leerlingen kansen, in vergelijking met andere scholen stromen veel meer leerlingen door naar een hogere afdeling. Soms gaat het wat minder goed, dan bieden we onze leerlingen een passende plek binnen de school.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw ligt al jaren boven of op het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij tevreden over. We kijken naar het basisschooladvies, de citoscore en de wensen leerlingen en ouders, zo weten we de leerlingen op het juiste niveau te plaatsen.

We willen leerlingen een kans geven, wat soms betekent dat de bovenbouw best pittig is, maar tussen de 85 en 94 procent van de leerlingen haalt zonder vertraging in de bovenbouw het diploma. We proberen eruit te halen wat erin zit.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn tevreden over de behaalde slaagpercentages.

Op de mavo hebben we het afgelopen jaar ingezet op versterking van de vakken die centraal staan binnen het profiel, bijvoorbeeld wiskunde, biologie en economie. Dit heeft het gewenste effect gehad met een mooi resultaat als gevolg.

Na een kleine dip laat het slagingspercentage van de havo weer een stijgende lijn zien. We hebben maatwerk geleverd om de resultaten te verbeteren. Naast het examenprogramma bieden we HaCo (havisten competent) aan waar er veel aandacht is voor competenties die nodig zijn op het hbo. 

Op het vwo zijn we trots op de behaalde resultaten. We bieden leerlingen de mogelijkheid vervroegd examen te doen in 5vwo maar leerlingen van de havo kunnen ook examen doen op het vwo.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 22 en 23 januari 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs De Breul.

Samenvattend oordeel Inspectie:

De sturing van het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs De Breul is op orde. Het bestuur heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en de resultaten van de school. Het bestuur ziet er op toe dat verbeteringen worden doorgevoerd en afspraken worden nagekomen. Het bestuurt stuurt bij waar nodig. Er is sprake van een deugdelijk financieel beheer. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Reactie bestuur KSG De Breul: 

Wij zijn blij met het positieve oordeel van de inspectie.


Terug naar boven