Katholieke scholengemeenschap De Breul

Arnhemse Bovenweg 98 3708 AG Zeist

  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul
  • Schoolfoto van Katholieke scholengemeenschap De Breul

Profielkeuze

Toelichting van de school

Leerlingen in de bovenbouw mavo kiezen gefaseerd. De eerste keuze is van klas 2 naar klas 3, het definitieve pakket wordt gekozen van klas 3 naar klas 4. We zien hierbij dat leerling voornamelijk kiezen voor een economieprofiel.

In de havo bieden we de VECON Business School aan, dit verklaart het grote aantal leerlingen dat een EM-profiel heeft.

In de toekomst verwachten we dat meer leerlingen een bèta-profiel zullen volgen als de Technasiumleerlingen van de havo en het vwo doorstromen naar de bovenbouw.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze visie

We zijn ons ervan bewust dat we leven in een snel veranderende samenleving. Mee blijven doen vereist daarom dat we wendbaar zijn en dat we willen leren voor het leven. Jezelf leren kennen is net zo belangrijk als goede prestaties neerzetten. 

Onze missie

Onze leerlingen ontwikkelen zich in een open en veilige omgeving tot zelfstandige, zelfbewuste en ambitieuze jongvolwassenen, die hun mogelijkheden en talenten onderzoeken, verder brengen en actief inzetten om - nu en later - positief bij te dragen aan de samenleving waar zij onderdeel van zijn. 

Onze overtuigingen

1. We helpen iedere leerling zijn grenzen te verleggen;

2. We zien de hele leerling;

3. Leerlingen maken kennis met de rijkdom van sociale, culturele en intellectuele verscheidenheid;

4. Om goed te kunnen leren moet je je veilig en prettig voelen;

5. Een fijne, veilige en duurzame omgeving maak je met elkaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Breul vinden wij het belangrijk dat zo veel mogelijk ondersteuning wordt gegeven in de eerste lijn door de coaches. Zo nodig heeft de school experts in de tweede lijn. We werken met het PM-systeem (professionele momenten-systeem) waarbij we stapsgewijs de juiste zorg bieden, zie ook de bijlagen voor meer informatie. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven