WereldKidz Meerklank

Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist

Schoolfoto van WereldKidz Meerklank

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan is het vierjarenplan (2020-2024) van onze school. Het is een wettelijk verplicht document dat instemming nodig heeft van de MR en toegestuurd wordt aan de onderwijsinspectie. Het strategisch beleid van WereldKidz, het bestuur waar Meerklank onder valt, is het kader van dit schoolplan. Binnen dit kader is het schoolplan samen met leerkrachten en ouders verder uitgewerkt voor onze school. Samen met de andere WereldKidz-scholen werken we aan de ontwikkeling van het onderwijs. In het strategisch beleid van WereldKidz kunt u de gezamenlijke ambities lezen. De ambities zijn in dit schoolplan geconcretiseerd voor onze school in relatie tot onze eigen leerlingenpopulatie, context en historie. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het merendeel van de leerlingen binnen Meerklank stroomt uit naar (licht)arbeidsgerichte dagbesteding. Dat is het basisaanbod oftewel basisarrangement van onze school. Daarnaast bieden wij een verdiepings-arrangement met uitstroom naar (beschutte) arbeid en een intensief arrangement met uitstroom naar ervaringsgerichte dagbesteding aan.

In ons schoolondersteuningsprofiel onderscheiden wij 3 hoofdgroepen leerlingen binnen onze doelgroep:

  1. Leerlingen met een IQ tussen 55 en 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van meer dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:Deze leerlingen krijgen een verdiept onderwijsarrangement toegewezen en stromen voornamelijk uit naar (beschermde) arbeid, sommigen via het praktijkonderwijs.
  2. Leerlingen met een IQ tussen 35 en 55 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning,ofeen IQ boven 55 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek:Deze leerlingen krijgen een basis onderwijsarrangement en stromen voornamelijk uit naar (licht) arbeidsgerichte dagbesteding.
  3. Leerlingen met een IQ onder 35 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben velen een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt dan vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam),ofeen IQ onder 35 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam):Deze leerlingen krijgen een intensief onderwijsarrangement en stromen voornamelijk uit naar ervaringsgerichte dagbesteding.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven