WereldKidz Meerklank

Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist

Schoolfoto van WereldKidz Meerklank

In het kort

Toelichting van de school

Meerklank is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en  Speciaal Onderwijs (SO). Naast het VSO heeft Meerklank een SO locatie. Beide locaties zijn gevestigd in Zeist. Het VSO biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en aan kinderen die naast een verstandelijke beperking een bijkomende stoornis hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen op het VSO hebben een leeftijd van 12 tot 20 jaar.


Kenmerken van de school

  • Samen leren vanuit heelheid
  • Inspiratie & uniciteit
  • Samen met ouders
  • Ruimte biedend
  • Innovatief & betekenisvol

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

VSO Meerklank is een school met kleinschalige groepen op een prachtige locatie in Zeist. In schooljaar 2021-2022 zijn er 8 groepen, een doorstroomklas en een Zorg-Onderwijsklas met in totaal 85 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?