Montessori Lyceum Herman Jordan

Jordanlaan 3 3706 TE Zeist

Schoolfoto van Montessori Lyceum Herman Jordan

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Relatief veel Jordanleerlingen kiezen voor een NG- of NT-profiel.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het Jordan is een montessorischool die bovengemiddeld goed onderwijs wil bieden. Onze montessoriaanpak is herkenbaar in vier kernwaarden: zelfstandigheid, gelijkwaardige wijze van omgang, maatschappelijke bewustwording en creativiteit. Ondertussen verandert de maatschappij echter constant. Dat betekent dat er steeds opnieuw bijstelling van het schoolbeleid nodig is om deze kernwaarden te realiseren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het Jordan kent een uitgebreid begeleidingssysteem voor leerlingen. Zo heeft elke leerling een eigen mentor. Voor leerlingen met een functiebeperking kan extra hulp worden geboden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven