Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Jordanlaan 3 3706 TE Zeist

Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt het Jordan leerlingtevredenheidsenquêtes af om de vinger aan de pols te houden. Wij willen een goede, veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. Met name op veiligheid- wat we heel belangrijk vinden- scoren we goed. Maar ook qua didactiek en begeleiding zijn onze leerlingen bovengemiddeld tevreden. Overigens scoren we nog niet in alle opzichten zo hoog als we zouden willen. Dus er blijft werk aan de winkel.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Jordan kent zeer betrokken ouders. Regelmatig meten we de oudertevredenheid. Uitkomst van de laatste meting is dat ouders bovengemiddeld tevreden zijn. Het Jordan kent een prettige sfeer en doet wat het belooft. Leerlingen voelen zich bovengemiddeld veilig en worden met respect behandeld.  Toch kunnen we niet op onze lauweren rusten. Ouders geven namelijk ook aan dat ze (nog) beter geïnformeerd willen worden over de vorderingen van hun kind en (nog) betere begeleiding bij achterstanden zien. Dat heeft te maken met ons montessorisysteem: van elke individuele leerling houden we de vorderingen bij.  
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven