Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Jordanlaan 3 3706 TE Zeist

  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks neemt het Jordan leerlingtevredenheidsenquêtes af om de vinger aan de pols te houden. Wij willen een goede, veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. Met name op veiligheid- wat we heel belangrijk vinden- scoren we goed. Maar ook qua didactiek en begeleiding zijn onze leerlingen bovengemiddeld tevreden. Overigens scoren we nog niet in alle opzichten zo hoog als we zouden willen. Dus er blijft werk aan de winkel.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Jordan kent zeer betrokken ouders. Volgens de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken zijn Jordanouders bovengemiddeld tevreden. Het Jordan kent een prettige sfeer en betrokken onderwijs. Leerlingen voelen zich veilig, worden uitgedaagd en met respect behandeld.  Toch rusten we niet op onze lauweren. In nauw overleg met de oudervereniging wordt steeds naar verdere verbetering gezocht. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven