Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Jordanlaan 3 3706 TE Zeist

Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Jordan wil onnodig doubleren voorkomen. In de eerste twee klassen kennen we daarvoor een 'aan-de-haak-beleid'. Lopen leerlingen desondanks toch achterstanden op, dan kunnen ze die gedurende het schooljaar wegwerken tijdens de zogenaamde 'inloopschool'. Tegelijkertijd willen we leerlingen de kans bieden het voor hen hoogst haalbare diploma te halen. Dat betekent dat op het Jordan relatief veel leerlingen opstromen (dat wil zeggen: binnenkomen met havo-advies en vertrekken met vwo-diploma).
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Jordan wil onnodig doubleren voorkomen. In de eerste twee klassen kennen we daarvoor een 'aan-de-haak-beleid'. Lopen leerlingen desondanks toch achterstanden op, dan kunnen ze die gedurende het schooljaar wegwerken tijdens de zogenaamde 'inloopschool'. Tegelijkertijd willen we leerlingen de kans bieden het voor hen hoogst haalbare diploma te halen. Dat betekent dat op het Jordan relatief veel leerlingen opstromen (dat wil zeggen: binnenkomen met havo-advies en vertrekken met vwo-diploma).
 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Van oudsher heeft het Jordan hoge slagingspercentages vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het Jordan is echter een kleine school. Vanwege de relatief kleine groep examenleerlingen kunnen de slagingspercentages op havo en vwo van jaar tot jaar en van profiel tot profiel verschillen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Door de bank genomen halen Jordanleerlingen bovengemiddeld goede cijfers voor het schoolexamen en voor het centraal schriftelijk eindexamen. Dat is mede te danken aan de gerichte examentrainingen die het Jordan verzorgt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Verhoudingsgewijs veel Jordanleerlingen starten na het behalen van hun diploma aan een studie. Van de vwo-leerlingen gaan er  verhoudingsgewijs veel naar de universiteit.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Jordan MLU  is een montessorischool en lid van de Vereniging van Montessori Onderwijs. Elke vier a vijf jaar wordt elke school gevisiteerd door collega-montessorischolen. Daarnaast houdt ook de Onderwijsinspectie een vinger aan de pols.
 

Terug naar boven