Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Jordanlaan 3 3706 TE Zeist

  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
  • Schoolfoto van Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de derde klas lichten we leerlingen (en ouders) uitgebreid voor over de profielen, zodat ze een weloverwogen profielkeus kunnen maken.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Jordan is een montessorischool die bovengemiddeld goed onderwijs wil bieden. Onze montessoriaanpak is herkenbaar in vier kernwaarden: zelfstandigheid, gelijkwaardige wijze van omgang, maatschappelijke bewustwording en creativiteit. Ondertussen verandert de maatschappij echter constant. Dat betekent dat er steeds opnieuw bijstelling van het schoolbeleid nodig is om deze kernwaarden te realiseren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Jordan kent een uitgebreid begeleidingssysteem voor leerlingen. Zo heeft elke leerling een eigen mentor. Voor leerlingen met een functiebeperking kan extra hulp worden geboden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven