Seyster College locatie Bergweg

Bergweg 97 3707 AC Zeist

Schoolfoto van Seyster College locatie Bergweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze rapportage biedt een waardevol inzicht in de ervaringen en meningen van één van onze belangrijkste belanghebbenden: onze leerlingen.  

Als onderwijsinstelling hechten wij grote waarde aan de tevredenheid en het welzijn. Dit rapport belicht de belangrijkste bevindingen van de tevredenheidsonderzoeken en biedt een overzicht van de sterke punten van het Seyster College, evenals gebieden waar we mogelijk nog kunnen groeien.

We hebben alle feedback serieus genomen en hebben maatregelen genomen om de suggesties en zorgen aan te pakken die naar voren zijn gekomen. We geloven in een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling, waarbij we streven naar goed onderwijs voor onze leerlingen. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,8

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze rapportage biedt een waardevol inzicht in de ervaringen en meningen van één van onze belangrijkste belanghebbenden: de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Als onderwijsinstelling hechten wij grote waarde aan de tevredenheid en het welzijn. Dit rapport belicht de belangrijkste bevindingen van de tevredenheidsonderzoeken en biedt een overzicht van de sterke punten van het Seyster College, evenals gebieden waar we mogelijk nog kunnen groeien.

We hebben alle feedback serieus genomen en hebben maatregelen genomen om de suggesties en zorgen aan te pakken die naar voren zijn gekomen. We geloven in een cultuur van voortdurende groei en ontwikkeling, waarbij we streven naar goed onderwijs voor onze leerlingen. 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
6,3

Terug naar boven