Seyster College locatie Bergweg

Bergweg 97 3707 AC Zeist

Schoolfoto van Seyster College locatie Bergweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ten tijden van het onderzoek onder de leerlingen zaten we in een corona lockdown en was de school volledig gesloten en werden de lessen online verzorgd. In vergelijking met anderen jaren lijkt dit weinig invloed te hebben gehad op de uitkomst van de enquête. 
Door het online lesgeven wordt de begeleiding door leerkrachten door leerlingen verschillend ervaren. 

De uitkomst van de enquête brengt voor het Seyster College de volgende speerpunten naar voren:
- portfolio
- ouder betrokkenheid

 
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar (2016-2017) hebben we een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de ouders. Deze enquête hebben we via Prozo gedaan omdat Prozo gericht is op het praktijkonderwijs.

Aangezien deze enquête niet te uploaden is in Vensters is hij als bijlage toegevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Ten tijden van het onderzoek onder de ouders zaten we in een corona lockdown en was de school volledig gesloten en werden de lessen online verzorgd. De ouderbetrokkenheid is dit jaar hoofdzakelijk via het platform Teams verlopen. Dit is door ouders verschillend ervaren. Ondanks de situatie is er wel contact onderhouden met ouders via diverse (social media) kanalen. 

In overleg met ouders heeft het onderwijs zowel fysiek als online plaats gevonden waarbij extra aandacht is verleend voor onze zorgleerlingen. 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,5

Terug naar boven