Christelijk Lyceum Zeist

Lindenlaan 23 3707 EP Zeist

Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zeist

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid
Eerder nam de school deel aan de Veiligheidsmonitor van de overheid; een onderzoek naar de veiligheid op school. Doel van de monitor is de veiligheidssituatie bij leerlingen, personeel en leiding van schoollocaties regelmatig in kaart te brengen. Het gaat daarbij om gevoelens van onveiligheid, feitelijk ervaren geweld, het veiligheidsbeleid van de school en de effectiviteit daarvan.
Uit dat onderzoek blijkt dat ruim 96 procent van de leerlingen op CLZ zich veilig voelt in en rondom de school. Ter vergelijk: 99 procent van de leerlingen geeft aan zich thuis veilig te voelen. Voor docenten op CLZ gelden precies dezelfde percentages.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven