Christelijk Lyceum Zeist

Lindenlaan 23 3707 EP Zeist

Schoolfoto van Christelijk Lyceum Zeist

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Schoolplan is in 2021 herzien.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie ten aanzien van zorg:
Het zorgplan voor het Christelijk Lyceum Zeist is een plan dat samenhang vertoont met andere al ontwikkelde en nog te ontwikkelen beleidsdocumenten.
Te denken valt aan het zorgplan van het Samenwerkings-verband, de privacyregeling en klachtenregeling, maar
ook aan schooleigen documenten zoals het Missie-Visiedocument van de school en het schoolplan.
Het zorgplan is derhalve een beleidsdocument dat in haar opzet regelmatig zal verwijzen naar de genoemde
beleidsdocumenten.
Zorg voor leerlingen is een opdracht aan de school die eisen stelt aan zowel kwantitatieve en kwalitatieve
capaciteiten. Een school moet die zorg bieden die op dat moment haalbaar is en een relatie vormt met het
onderwijs waarvoor de school staat.
 
Dit zorgplan beschrijft hoe het Christelijk Lyceum Zeist deze zorg gestalte geeft.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven