Cambium College De Waard

Oude Bosscheweg 2 5301 DH Zaltbommel

Schoolfoto van Cambium College De Waard

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school scoort boven het landelijk gemiddelde. De tevredenheid van de leerlingen neemt elk jaar toe en dat verheugt ons, daar we systematisch bezig zijn ons onderwijs te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Cambium College staat bekend als een prettige en veilige school. Incidenten worden voortvarend opgepakt. De schoolleiding monitort regelmatig de veiligheid binnen de school middels enquêtes en gesprekken met ouders en leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders is de afgelopen jaren gestegen. Dit zien wij ook terug in ons marktaandeel. In de resultaten van de enquête vinden wij aanknopingspunten voor verbetering. Voor concrete verbeteracties leggen wij ons oor te luister bij de ouders die wij spreken in de mentor gesprekken, in de ouderraad en de ouder geleding van de MR.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven