Cambium College De Waard

Oude Bosscheweg 2 5301 DH Zaltbommel

Schoolfoto van Cambium College De Waard

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Cambium College locatie De Waard is in staat om veel leerlingen op hun basis school advies te plaatsen en te houden. Het is zelfs zo dat veel leerlingen in staat zijn om op te stromen naar een hoger niveau. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Afgezet tegen de inspectienorm doet locatie De Waard het zowel in de onderbouw als in de bovenbouw bovengemiddeld. Daar zijn we trots op.

De resultaten in de bovenbouw zijn al jaren van een hoog niveau.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten in de VMBO-BB en VMBO-KB liggen boven het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Zowel de  vmbo-bb leerlingen als de vmbo-kb leerlingen stromen door naar het mbo. Ten opzichte van landelijke gemiddelden wisselen onze leerlingen in het mbo bijna niet van de  studierichting die zij gekozen hebben bij aanvang.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Voor het Cambium College heeft de inspectie van het Onderwijs op basis van de afgelopen 3 jaren de opbrengsten beoordeeld en het toezichtkader vastgesteld. Voor zowel de BB als de KB geldt dat zij als voldoende zijn beoordeeld.

In het inspectie rapport van januari 2017 staat: " De school laat op overtuigende wijze zien dat de kwaliteitszorg weer van voldoende niveau is”.

In januari 2020 hield de inspectie weer een vierjaarlijks onderzoek. De resultaten hiervan waren opnieuw voldoende op alle punten, Cambium College behoudt het basis arrangement.  


               

Terug naar boven