Blaise Pascal College

Pascalstraat 4 1503 DA Zaandam

  • Schoolfoto van Blaise Pascal College
  • Schoolfoto van Blaise Pascal College
  • Schoolfoto van Blaise Pascal College
  • Schoolfoto van Blaise Pascal College
  • Schoolfoto van Blaise Pascal College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In 3 havo weet ruim 10% van de leerlingen het advies dat de basisschool hun had gegeven te overtreffen. Daar staat tegenover dat 10% van de leerlingen in 3 havo door de basisschool hoger was ingeschat. Op ons vwo doet bijna een kwart van de leerlingen het beter dan de basisschool eerder had ingeschat. Deze leerlingen bloeien duidelijk op.

De school houdt deze doorstroomcijfers zorgvuldig in de gaten. We zoeken naar een goede balans tussen het geven van kansen en het beleven van succes.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen de school is goed en ruim boven de norm van de inspectie. De school is dus in staat om leerlingen boven verwachting door de leerjaren te laten gaan. Daarbij zijn onze eindexamenresultaten ook nog eens goed (op de havo zelfs uitstekend).

Onze doorstroom in de onderbouw is namelijk 98% (dit aantal leerlingen stroomt zonder doubleren door), terwijl de norm die de inspectie ons stelt 94% is.

In de bovenbouw (leerjaar 4 en hoger) is op onze havo de doorstroom 81%, waar de inspectie voor ons 76% als norm hanteert. Op het vwo is de doorstroom 84% (norm 80%).

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2020 slaagde 98% op het vwo (100% gymnasium) en 99% op de havo.

In 2019 zijn onze slaagpercentages:
op het vwo 98%, waarvan op het gymnasium 100% (landelijk vwo 91%)
op de havo 92% (landelijk 88%).

In 2018:
op het vwo 98%, waarvan op het gymnasium 100% (landelijk vwo 92%)
op de havo 91% (landelijk 88%).

In 2017 gaat het om de slagingspercentages:
op het vwo 91% (landelijk 91%)
en op de havo 96% (landelijk 87%).

We zijn trots op onze docenten en onze leerlingen die dit met elkaar hebben weten te bereiken. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De resultaten van de centrale examens liggen op de havo en het vwo boven het landelijk gemiddelde! Wij zijn erg trots op dit resultaat.

Onze examenresultaten op de havo in 2018 zijn met een percentiel van 98 zeer uitzonderlijk. Dit betekent dat slecht 2% van de havo's in Nederland het in dat jaar nóg beter heeft gedaan. We maken elke dag werk van onze kwaliteit en we noemen onze school niet voor niets prestatiegericht.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven