St. Michaël College

Leeghwaterweg 7 1509 BS Zaandam

 • Schoolfoto van St. Michaël College
 • Schoolfoto van St. Michaël College
 • Schoolfoto van St. Michaël College
 • Schoolfoto van St. Michaël College
 • Schoolfoto van St. Michaël College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Over het HAVO-overzicht

 • een leerling zit OP niveau als hij/zij met een havo of havo/vwo-advies is gestart en in het derde leerjaar in de havo-afdeling zit.
 • een leerling zit ONDER niveau als hij/zij met een vwo-advies is gestart en in het derde leerjaar in de havo-afdeling zit.
 • een leerling zit BOVEN niveau als hij/zij met een vmboT of vmboT/havo-advies is gestart en in het derde leerjaar in de havo-afdeling zit.   (Op het SMC worden leerlingen met deze adviezen niet ingeschreven).

Over het VWO-overzicht

 • een leerling zit OP niveau als hij/zij met een vwo of een havo/vwo-advies is gestart en in het derde leerjaar in de vwo-afdeling zit.
 • een leerling zit BOVEN niveau als hij/zij met een havo-advies is gestart en in het derde leerjaar in de vwo-afdeling zit.
 • in het derde leerjaar van het vwo zitten geen leerlingen onder het niveau van het basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

 • De doorstroom in de onderbouw (hier getoond als leerjaar 1 en 2) toont een stabiel beeld. Leerlingen doubleren alleen bij uitzondering.
 • De doorstroom in de bovenbouw havo volgt het landelijke beeld. In havo-4 blijven relatief gezien vaker leerlingen zitten.
 • De doorstroom in de bovenbouw vwo volgt het landelijke beeld. 

  De covid-omstandigheden van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat de doorstroom een ander beeld vertoont dan langjarig gebruikelijk.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op het SMC ligt (behoudens de coronajaren) doorgaans hoger dan het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen op SMC doorgaans (behoudens de coronajaren) hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2022 heeft de school wederom het predicaat Excellente school ontvangen voor havo als vwo.  

Uit het juryrapport:

"De jury is onder de indruk van de rol die de leerlingen in de school vervullen en het onderscheidende aanbod van het onderwijs van het St. Michaël College, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen."

Het volledige juryrapport vindt u hier

In december 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. Hierbij is onze school met een voldoende/goed beoordeeld.

Uit het inspectierapport:

"Het bestuur heeft een werkend stelsel van kwaliteitszorg. Er is een gedragen visie op goed onderwijs en deze wordt ook uitgevoerd. Het bestuur evalueert voortdurend en stelt haar beleid op basis hiervan bij."

Het volledige Inspectierapport vindt u hier

Terug naar boven