St. Michaël College

Leeghwaterweg 7 1509 BS Zaandam

  • Schoolfoto van St. Michaël College
  • Schoolfoto van St. Michaël College
  • Schoolfoto van St. Michaël College
  • Schoolfoto van St. Michaël College
  • Schoolfoto van St. Michaël College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het derde leerjaar van zowel het havo als vwo worden de leerlingen voorbereid om een profielkeuze te maken. Vanaf het vierde leerjaar gaan de leerlingen verder met het door hen gekozen profiel.

Het vakkenpakket in de bovenbouw bestaat uit een: 
- gemeenschappelijk deel (voor elke leerling dezelfde verplichte vakken)
- profieldeel (vakken die passen bij het gekozen profiel)
- vrij deel (keuzevak)

Er kan gekozen worden uit de volgende profielen:
- cultuur & maatschappij (CM)
- economie & maatschappij (EM)
- natuur & gezondheid (NG)
- natuur & techniek (NG).

Op basis van de gekozen vakken en vak in de vrije ruimte, kan een dubbelprofiel ontstaan (CM & EM of NG & NT).

Lees meer over de profielkeuzemogelijkheden voor zowel havo als vwo.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 gaat het St. Michaël College voort op de koers die in 2016 is ingezet.

We maken werk van de volgende ambities:

  • Excellente schoolcultuur
  • Brede vorming
  • Talentontwikkeling voor elke leerling
  • Duurzame ontwikkeling (HRM)

In schooljaar 2023-2024 werken wij aan het maken van het schoolplan 2024-2028.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het SMC besteedt veel aandacht aan zorg en ondersteuning voor de leerlingen. Hier leest u de verkorte versie van het Schoolondersteuningsprofiel
. Klik hier voor de uitgebreide versie. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven