Compaen vmbo

Nieuwendamstraat 6 1507 JE Zaandam

Schoolfoto van Compaen vmbo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op Compaen vmbo vinden we het belangrijk dat leerlingen op het juiste niveau les krijgen. Dat betekent voor ons dat we scherp in de gaten houden of leerlingen op hun tenen lopen of meer in hun mars hebben. We onderzoeken nu de (wettelijke) mogelijkheden om op verschillende niveaus les te krijgen omdat kinderen nu eenmaal goed kunnen zijn in het ene vak en minder getalenteerd voor een ander vak. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

 • Het primair onderwijs in Zaanstad heeft met het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over het gebruik van de adviescategorieën voor het voortgezet onderwijs. De adviescategorieën, die in Zaanstad worden gehanteerd zijn de volgende:

  O praktijkonderwijs  

  O  praktijkonderwijs/vmbo-b  

  O  vmbo-b (basisberoepsgericht)

  O  vmbo-b/vmbo-k

  O  vmbo-k (kaderberoepsgericht)

  O  vmbo-k/vmbo-t

  O  vmbo-t (theoretisch) 

  O  vmbo-t/havo

  O  havo

  O  havo/atheneum

  O  atheneum   

  O  atheneum/gymnasium  

  O  gymnasium    

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Compaen vmbo geeft leerlingen graag de mogelijkheid en de ruimte om meer vakken te volgen dan nodig voor een diploma. We merken dat een bepaalde groep leerlingen gebaat is bij meer uitdaging. We bieden deze en we leggen een deel van de verantwoordelijkheid bij de leerling om te plannen en accenten te leggen. Uiteraard begeleiden we hier bij. 

In 13/14 waren er 92 TL leerlingen waarvan er 9 slaagden met 7 vakken 

In 14/15 waren er 102 TL leerlingen waarvan er 14 slaagden met 7 vakken 

In 15/16 waren er 133 TL leerlingen waarvan er 17 slaagden met 7 vakken en 4 leerlingen slaagden met 8 vakken


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven