Zaanlands Lyceum

Vincent van Goghweg 42 1506 JD Zaandam

 • Schoolfoto van Zaanlands Lyceum
 • Schoolfoto van Zaanlands Lyceum
 • Schoolfoto van Zaanlands Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

School voor havo, atheneum en gymnasium

Het Zaanlands Lyceum is een dynamische school met een open en tolerante sfeer. Het onderwijs is erop gericht de talenten van onze leerlingen maximaal te ontplooien in een inspirerende en sfeervolle omgeving. De school voert nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen door met behoud van de goede elementen van traditioneel onderwijs. Een van de uitgangspunten is dat alle lessen worden gegeven door eerstegraads docenten. In 2020 is het predicaat Excellente School verlengd tot 2022, evenals het predicaat Begaafdheidsprofielschool (BPS), dat verlengd is tot 2024. Daarnaast is in 2019 het predicaat "Goed" verleend door de Inspectie van het Onderwijs.

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Gymnasium
 • Universum-school
 • Excellente school
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1357

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven