Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Steinhagenseweg 3-A 3446 GP Woerden

  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheid leerlingen.
Het Minkema College volgt de tevredenheid van leerlingen. Daartoe worden ieder schooljaar uitgebreide onderzoeken gedaan onder leerlingen van diverse jaarlagen. Leerlingen geven aan tevreden te zijn over de vmbo-locatie van het Minkema College. Over het motiveren van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, de begeleiding door de mentor, het gebruik van ICT en de hulp bij het leren en de keuze voor een vervolgopleiding zijn de leerlingen tevreden. Om de lessen nog aantrekkelijker te maken, wordt veel aandacht besteed aan activerende didactiek. Inzet van digitale leermiddelen speelt hierbij een belangrijke rol. Het meer betrekken van actualiteiten in de lesstof is een aandachtspunt voor de school. Iedere klas heeft een klassenvertegenwoordiger/ster die 5 maal per jaar overleg heeft met de schoolleiding over zaken die de leerlingen aan gaan. De leerlingen waarderen de sfeer en veiligheid als goed.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid.

Een goed en veilig schoolklimaat wordt bepaald door de afspraken die er in school gelden èn door de mensen die werken en leren in de school. Het Minkema College heeft duidelijke omgangsregels. Dat zijn er niet meer dan nodig, maar we proberen ons er wel aan te houden en ze uit te voeren. Zie de schoolgids.

Verder is er een pestprotocol. In de mentorlessen wordt met regelmaat aandacht besteed aan omgangsvormen en sociale interactie.
Minstens zo belangrijk is dat naleving van regels op een vriendelijke en duidelijke wijze gebeurt vanuit een pedagogische insteek. Dat is niet soft, maar wel gericht op begrip en ontwikkeling. En als het nodig is, wordt er straf gegeven.

Regelmatig worden er enquêtes onder leerlingen, ouders en personeelsleden gehouden. Het Minkema College scoort voldoende op o.a. veiligheid en goede sfeer. Leerlingen en personeelsleden ervaren dat in de praktijk ook, al weten wij dat hier nooit voldoende aandacht aan besteed kan worden. Er gaat vrijwel nooit een leerling of een personeelslid weg omdat hij of zij het niet goed naar zijn of haar zin heeft. Zowel onder leerlingen als onder personeelsleden is het verloop dan ook erg klein.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tevredenheid ouders.
Het Minkema College volgt de tevredenheid van ouders. Daartoe worden ieder schooljaar uitgebreide onderzoeken gedaan onder ouders van brugklasleerlingen en 3e klas leerlingen. De ouders geven ons terug tevreden te zijn over het geboden onderwijs, inzet van ICT middelen, het anti-pestbeleid en het mentoraat. Leerlingen gaan met plezier naar school en worden goed voorbereid op de toekomst, krijgt school van ouders terug. Ouders zijn ook tevreden over de communicatie vanuit school zowel over de vorderingen van hun zoon of dochter als over andere relevante informatie. Ouders geven aan de school aan te zullen raden bij andere ouders, een mooi compliment.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven