Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Steinhagenseweg 3-A 3446 GP Woerden

  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Minkema College is een brede school. Het uitgangspunt is dat iedere leerling het onderwijs volgt dat bij hem/haar past. Bij de instroom van leerlingen wordt gezamenlijk gekeken waar de leerling het best tot zijn/haar recht zal komen. Mocht een leerling laten zien dat hij/zij meer aan kan, dan is opstroom mogelijk. Mocht het niet lukken, dan behoort plaatsing op een niveau lager ook tot de mogelijkheden. Belangrijk is dat de leerling op zijn/haar plek zit.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vervolgen de opleiding op het MBO. Bij de mavo zijn er bijna 20 leerlingen doorgestroomd naar de havolocatie op de Minkemalaan.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het samenwerkingsverband 5=1 (5 openbare scholen voor VO uit de regio die niet elkaars concurrenten zijn) bestaat sinds enige tijd een onderlinge visitatiecommissie die in het kader van collegiale visitatie bij elkaar een bezoek afleggen. Tijdens dit bezoek wordt een, door de school aangeleverde zelfevaluatie, tegen het licht gehouden en op steekhoudendheid onderzocht. Hierbij wordt het beoordelingskader van de inspectie zoveel mogelijk als leidraad genomen. De onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van het reguliere vierjaarlijkse bezoek aan de vmbo-locatie van het Minkema College de leerlingbegeleiding en de kwaliteitscultuur van school beoordeeld met de uitzonderlijk hoge kwalificatie ‘GOED’.


Terug naar boven