Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Steinhagenseweg 3-A 3446 GP Woerden

  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Steinhagenseweg

Profielkeuze

Toelichting van de school

De vmbo-locatie biedt drie leerwegen: basis, kader en mavo (inclusief mavo/havo en gemengde leerweg). Om leerlingen extra uit te dagen worden de leerlingen in leerjaar 1 en 2 ondergebracht in dakplanklassen.

Ga je de beroepsgerichte leerweg volgen, kun je keuzes maken uit veel verschillende beroepsgerichte keuzevakken (zoals techniek, fotografie, keuken, webshop, etc.). Je gaat je diploma afsluiten in het profiel Ondernemen.

In de Mavo kunnen de leerlingen kiezen uit Mavo Tech, Mavo Ondernemen (GL), Mavo Klassiek of de Mavo/Havo leerweg. Leerlingen kunnen een keuze maken die aansluit bij hun interesses. Leerlingen die door wensen te stromen naar het havo kunnen in een extra vak examen doen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2021 tot met 2025. Het sluit aan op het strategisch beleidsplan 'Bagage voor het leven', waarin wij onze leerlingen verwelkomen voor een gezamenlijke reis. Zij verzamelen in hun jaren op station Minkema bagage voor hun verdere reis door het leven. Ook wij gaan op reis: om een nóg betere school te worden.In dit schoolplan beschrijven wij onze vertreksituatie en hoe we onze ambities willen omzetten in concrete plannen voor de gehele school en op het niveau van de afdelingen. We beschrijven onze keuzes op het gebied van onderwijs, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar stelt de school een schoolondersteuningsprofiel op.
 
Het schoolondersteuningsprofiel van het Minkema College VMBO kenmerkt zich door intensieve begeleiding door de mentor, deze is de spil in de begeleiding van de leerling. Bij de mentor komen signalen binnen vanuit het team, overige medewerkers van de school, de ouders en/of de leerling zelf. Hij/zij onderneemt hierop actie of gaat in overleg met de teamleider of de zorgcoördinator om te zoeken naar passende ondersteuning ten aanzien van de begeleiding. Deze begeleiding kan gegeven worden op het gebied van leren, contact met de omgeving of gedrag.
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven