Minkema College, locatie Minkemalaan

Minkemalaan 1 3446 GL Woerden

  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Minkemalaan
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Minkemalaan
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Minkemalaan
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Minkemalaan
  • Schoolfoto van Minkema College, locatie Minkemalaan

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Minkema College volgt systematisch de tevredenheid van leerlingen. Daartoe worden ieder schooljaar uitgebreide onderzoeken gedaan onder leerlingen van diverse jaarlagen. Leerlingen geven aan tevreden te zijn over de havo/vwo-locatie. Leerlingen herkennen dat docenten zicht hebben op de ontwikkeling van de leerlingen en leerstof op voor de leerling passend niveau aanbieden. Over het gebruik van ICT en de hulp bij het leren en de keuze voor een vervolgopleiding zijn de leerlingen tevreden. 

Om de lessen nog aantrekkelijker te maken, wordt veel aandacht besteed aan activerende didactiek. Inzet van digitale leermiddelen speelt hierbij een belangrijke rol. Het meer betrekken van actualiteiten in de lesstof en de buitenschoolse activiteiten zijn aandachtspunten voor de school. De havo/vwo-locatie heeft een actieve leerlingenraad, die regelmatig overlegt met de schoolleiding. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid: hoge score!
De school scoort in de tevredenheidsonderzoeken op het thema veiligheid hoog. Leerlingen, ouders en medewerkers ervaren de school als een veilige plek om te zijn. Het is voor ons een vereiste en een voorwaarde waaraan voldaan moet worden, wil een leerling tot goede leerprestaties kunnen komen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven