Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Jozef Israelslaan 56 3443 CT Woerden

  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Omdat we een brede school zijn, zijn er volop keuzes en mogelijkheden. Samen maken we de keuze voor de instroom, dit is een gedegen keuze. Natuurlijk is op- en afstroom mogelijk. Uitgangspunt dat iedere leerling op zijn plek zit.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Locatie Schilderspark is dé locatie voor vwo-, havo- en havo-6-onderwijs. Leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, passend bij het niveau en bij talenten. Dat doen we door leerlingen te coachen en te inspireren die stap extra te zetten. Brede vorming zien we als een belangrijke opdracht. Daardoor helpen we leerlingen nu en later een verantwoordelijke rol in de samenleving te spelen. We leggen een goede basis van kennis en vaardigheden voor vervolgopleiding en beroep.

Echte groei
Natuurlijk gaat het niet alleen om leren. We vinden het ook belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Christelijke normen en waarden staan centraal en we gaan respectvol met elkaar om. We geven leerlingen échte aandacht. Ze voelen zich gezien en gekend. Iedereen doet ertoe. Leerlingen voelen zich veilig, waardoor ze zich prettig voelen op school en echte groei mogelijk is.

Op het Kalsbeek College wordt de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. Onze opdracht reikt daarmee veel verder dan het behalen van een diploma alleen. We bereiden leerlingen optimaal voor op een vervolgopleiding of studie en helpen ze in hun ontwikkeling tot zelfstandige wereldburgers.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs (89,4%) is in schooljaar 2022-2023 meer dan 2 procentpunt gedaald ten opzichte van het percentage van vóór de coronapandemie (cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Het slagingspercentage op het Kalsbeek College (93,0%) is weliswaar ook iets gedaald, maar ligt nog altijd 3 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Op locatie Bredius is voor het vmbo-basis 100% geslaagd, voor vmbo-kader 99% en van alle mavoXL-leerlingen heeft ruim 92% het felbegeerde diploma binnen. ,,Het slagingspercentage op de mavo ligt iets lager dan andere jaren, maar dit wijten we niet aan op corona-achterstanden”, licht locatiedirecteur Paul Verkade toe. ,,Het ligt meer aan onderschatting en misrekening, omdat dit het eerste jaar is zonder extra maatregelen.”

Van de tweede havo-6 lichting heeft 95% het vmbo-t-diploma op zak en gaat een groot deel ervan door voor een tweede diploma op de havo. Van de havisten is 83% geslaagd, op het atheneum ligt het slagingspercentage op 93% en op het gymnasium 100%. ,,Knap hoe onze leerlingen het gedaan hebben”, stelt Paul Pashley, locatiedirecteur van Schilderspark. ,,Deze lichting heeft misschien wel het meest last gehad van alle corona-perikelen en hadden geen compensatieregeling.”

Op het Kalsbeek College is de basis gelegd voor een leven lang ontwikkelen. ,,En die basis gaat verder dan alleen het diploma waarmee je aantoont over kennis van vakken te beschikken”, stelt bestuurder Tijmen Smit. ,,Leerlingen hebben hier ook waardevolle ervaringen op maatschappelijk en sociaal gebied opgedaan. Deze ‘kritische wereldburgers’ zijn in vele opzichten klaar voor de volgende stap.”

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op het Kalsbeek College is net als afgelopen jaren bovengemiddeld hoog: ruim 96 procent van de examenleerlingen sluit hun middelbare schoolperiode af met een diploma op zak.

Een bijzondere vermelding waard is de prestatie van de eerste lichting havo-6-leerlingen die vier jaar geleden op locatie Schilderspark begonnen is. Hun ‘eerste’ examen zit erop en 99% van deze leerlingen is geslaagd voor de mavo. ,,Een mooie beloning voor deze nieuwe, succesvolle stroom op onze school”, meldt locatiedirecteur Han Koebrugge trots.” Deze leerlingen vervolgen na de zomervakantie hun schoolcarrière in 4-havo. Koebrugge: ,,In de eerste vier jaar is de basis voor het havo-niveau gelegd en zijn er havo-vaardigheden aangeleerd. De overstap van mavo naar havo zal hierdoor veel makkelijker verlopen.” Dat de havo-6 op het Kalsbeek College een schot in de roos is, blijkt ook uit de cijfers. Van de leerlingen die in 2018 gestart zijn, gaat 80% door naar de havo.

Met een slagingspercentage van maar liefst 100% zijn de vmbo-basis- en vmbo-kader-leerlingen van locatie Bredius extreem succesvol. ,,Al na het eerste tijdvak waren alle 55 basis-leerlingen geslaagd. En dat is echt ontzettend knap”, stelt locatiedirecteur Paul Verkade. ,,We dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat is gelukt, ook na voor kinderen de lastige coronaperiode waarin ze in hun derde leerjaar niet alle praktijklessen hebben kunnen volgen.”

Ook bij heel veel mavoXL-, havo- en vwo-leerlingen van het Kalsbeek College kan de vlag uit. Met een slagingspercentage van 98% op locatie Bredius en ruim 94% op locatie Schilderspark kunnen 543 leerlingen feestvieren en krijgen zij volgende week hun diploma uitgereikt. Chapeau!

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Minstens 1 keer in de 4 jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In 2018 heeft de inspectie beoordeeld dat het onderwijs op het Kalsbeek College van voldoende kwaliteit is. Op verzoek van het Kalsbeek College heeft de inspectie beoordeeld of het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning op locatie Schilderspark als ‘goed’ kan worden gezien. En dat was het geval. Volgens de inspectie overstijgen het aanbod en de extra ondersteuning de basiskwaliteit en krijgen deze onderdelen een ‘goed’, de hoogst mogelijke beoordeling van de inspectie.

Terug naar boven