Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Jozef Israelslaan 56 3443 CT Woerden

  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Omdat we een brede school zijn, zijn er volop keuzes en mogelijkheden. Samen maken we de keuze voor de instroom, dit is een gedegen keuze. Natuurlijk is op- en afstroom mogelijk. Uitgangspunt dat iedere leerling op zijn plek zit.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Er is veel aandacht voor talent. We bieden leuke en diepgaande programma's, zoals Cambridge English, het U-Talent programma en Ondernemend leren.

  • Onze vwo-leerlingen bieden we culturele, intellectuele en academische vorming en uitdagingen. Dit heeft een goede aansluiting met het wetenschappelijk onderwijs als gevolg. Het overgrote deel van onze vwo-leerlingen kiest voor een opleiding op de universiteit.
  • Van de havo-leerlingen kiest de grote meerderheid voor een hbo-opleiding. Ons havo-onderwijs zorgt al jaren voor een prima voorbereiding hierop. Op het Kalsbeek College worden ze gestimuleerd op het gebied van denken en doen. De zorgweek in 4-havo, waar de leerlingen bewust worden wat zorg inhoudt, is een voorbeeld van brede vorming.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Al jaren scoren eindexamenleerlingen op locatie Schilderspark goed. Onze slaagpercentages van afgelopen schooljaar liggen boven het landelijk gemiddelde. Onze gymnasium-afdeling kent bijvoorbeeld al 5 jaar op rij een slagingspercentage van 100%. Iets om trots op te zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het slagingspercentage op het Kalsbeek College is net als afgelopen jaren bovengemiddeld hoog: 96% van de examenleerlingen sluit hun middelbare schoolperiode af met een diploma op zak.

Vooral de resultaten van locatie Schilderspark springen in het oog: ruim 98,5% van de vwo-leerlingen is geslaagd. "We dagen onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen", licht locatiedirecteur Han Koebrugge toe. "Ze groeien als leerling én als persoon. Ze krijgen op onze school de ruimte om zichzelf te ontdekken. Het diploma is de kroon op het werk."

Groeien als leerling én als persoon
Op het Kalsbeek College staat groei centraal. Trots is Koebrugge op al zijn leerlingen, maar een aantal leerlingen wil hij nog extra in het zonnetje zetten.  “Neem Anouk. Als lid van de medezegenschapsraad, de leerlingenraad en debatclub heeft ze er alles uit gehaald wat erin zit. Anouk heeft eindexamen gedaan in een extra vak, is cum laude geslaagd en hiermee heeft ze haar gymnasiumdiploma extra glans gegeven. Esmee en Christa hebben hun profielwerkstuk in het Engels geschreven. Hiervoor zijn ze in de wereld gedoken van de Amerikaanse samenzweringstheorieën en hun doel is om ooit een boek uit te geven. Ook deze twee vwo-leerlingen zijn cum laude geslaagd. Prachtig.”

Cum laude
Naast Anouk en Christa hebben nog 3 leerlingen van locatie Schilderspark de vermelding ‘cum laude‘ op hun diploma. In totaal 3 vwo-leerlingen en 2 leerlingen die havo-examen gedaan hebben.

Slagingspercentages schooljaar 2018-2019

  • gymnasium: 100%
  • atheneum: 98,1%
  • havo: 91,6%
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Minstens 1 keer in de 4 jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. In 2018 heeft de inspectie beoordeeld dat het onderwijs op het Kalsbeek College van voldoende kwaliteit is. Op verzoek van het Kalsbeek College heeft de inspectie beoordeeld of het onderwijsaanbod en de extra ondersteuning op locatie Schilderspark als ‘goed’ kan worden gezien. En dat was het geval. Volgens de inspectie overstijgen het aanbod en de extra ondersteuning de basiskwaliteit en krijgen deze onderdelen een ‘goed’, de hoogst mogelijke beoordeling van de inspectie.

Terug naar boven