Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Jozef Israelslaan 56 3443 CT Woerden

  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark
  • Schoolfoto van Kalsbeek College, locatie Schilderspark

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat kiest voor het profiel Economie en Maatschappij (E&M) is het grootst. Toch kiezen vwo’ers meestal voor een profielcombinatie, bijvoorbeeld van N&T en N&G. Dit wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. Het profiel Cultuur en Maatschappij wordt bij beide niveaus het minst gekozen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Groei! op het Kalsbeek College. Dat is de tekst die op allerlei plaatsen in school te zien is.

Brede vorming
Bij ons groei je in kennis, inzicht en vaardigheden en werk je toe naar een diploma. Ons onderwijsaanbod is gericht op brede vorming. Het gaat dus niet alleen om kennis en vaardigheden. Samenwerken, samen leren en samen leven gaan dagelijks hand in hand.

Jouw talent
Door ons brede aanbod krijg je de tijd om je te oriënteren, te ontdekken wat bij je past en te experimenteren. Na onze school kun je alle kanten op. Doordat je op allerlei gebieden gevormd wordt, begin je na het Kalsbeek goed voorbereid aan je vervolgopleiding.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke klas heeft een mentor, bij hem kan uw kind altijd terecht als hij vragen heeft. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders. Soms zijn de problemen te complex voor de mentor. Leerlingbegeleiders zijn docenten die speciaal geschoold zijn om leerlingen te coachen die sociaal-emotionele problemen hebben.Intern Zorgoverleg (IZO)Vaak is de hulp van een mentor of leerlingbegeleider al voldoende. Zo niet, dan kunnen wij leerlingen bespreken in het IZO. Aan het IZO nemen deel: de zorgcoördinator, coördinator van de Trajectvoorziening en de orthopedagoog. Het team kan aangevuld worden met begeleiders/adviseurs van binnen en buiten de school. De aanmelding voor het IZO verloopt met toestemming van ouders via de adjunct-directeur of op initiatief van de zorgcoördinator.

Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat erbij past. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Op dit punt werken wij samen met 4 andere scholen in het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West.Wij hebben een Trajectvoorziening. Hier kunnen de leerlingen extra ondersteuning krijgen bij diverse school gerelateerde zaken, zoals bij plannen, samenwerken, weerbaarheid, gedrag in de klas of bijvoorbeeld het (opnieuw) opbouwen van schoolritme. Als leerlingen met extra ondersteuning alsnog vastlopen op school, kunnen we het loket van het Samenwerkingsverband inschakelen voor advies en eventuele vervolgtrajecten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven