Pronova

Wielewaalstraat 2 7102 HB Winterswijk

  • Schoolfoto van Pronova
  • Schoolfoto van Pronova
  • Schoolfoto van Pronova
  • Schoolfoto van Pronova
  • Schoolfoto van Pronova

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Hieronder worden de resultaten van de ProZO! tevredenheidsenquête, zoals gescoord door de leerlingen in schooljaar 2022-2023, weergegeven. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Pronova hecht veel waarde aan de stem van de leerling. Leerlingen kunnen hun stem laten horen tijdens de leerlingenraad en het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Ieder schooljaar vullen alle leerlingen de ProZo! tevredenheidsenquête in. Deze enquête brengt de tevredenheid van de leerlingen over het onderwijs en het klimaat van Pronova in kaart. De resultaten van de enquête worden gedeeld met de leerlingen, medewerkers en de MR. Samen met alle betrokkenen wordt aan de hand van de resultaten jaarlijks ontwikkeldoelen opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs en het klimaat verder te blijven ontwikkelen.  
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,4
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pronova vindt het belangrijk dat iedere leerling zich prettig voelt op school. Pronova streeft een open en veilig schoolklimaat na, waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn, met respect voor elkaar. Het zich veilig voelen op school is voor leerlingen essentieel om tot leren te kunnen komen. Pronova beschikt over een veiligheidsplan, hierin staat beschreven hoe Pronova zorg draagt voor de sociale veiligheid van de leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s). Binnen Pronova besteden wij aandacht aan een veilig schoolklimaat tijdens de lessen sociale vaardigheden en tijdens de groepsgesprekken in de klassen.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Hieronder worden de resultaten van de ProZO! tevredenheidsenquête, zoals gescoord door de ouder(s)/verzorger(s) in schooljaar 2022-2023, weergegeven. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen wordt tweejaarlijks gevraagd de ProZO! tevredenheidsenquête in te vullen. In deze enquête waarderen zij tevens hun tevredenheid over Pronova met een cijfer. 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven