Dollard College Campus Winschoten

P.C. Hooftlaan 1 9673 GS Winschoten

Schoolfoto van Dollard College Campus Winschoten

In het kort

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband
Campus Winschoten is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Dollard College en het Noorderpoort.

Opleidingen zonder hobbels
Campus Winschoten is een school met doorlopende leerlijnen vanaf het derde leerjaar vmbo (basis, kader, gl, tl) tot en met niveau 4 van het mbo. Dat wil zeggen dat we proberen het doorstromen of overstappen naar een volgende opleiding zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zonder drempels of andere hobbels.

Profielen
Op Campus Winschoten zijn alle opleidingen van het vmbo en het mbo ondergebracht in profielen en sectoren. We bieden voor vmbo basis, kader en gl onderwijs in acht profielen:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Dienstverlening en Producten (D&P)
- Economie en Ondernemen (E&O)
- Groen
- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
- Mobiliteit en Transport (M&T)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
- Zorg en Welzijn (Z&W)

Voor tl bieden we vier profielen:
- Economie
- Landbouw
- Techniek
- Zorg & welzijn

Leerwerktraject

Met ingang van schooljaar 2019/2020 heeft Campus Winschoten een aparte klassen voor leerlingen binnen de leerweg basis die een leerwerktraject volgen (LWT).

Voor sommige leerlingen geldt dat zij zich beter kunnen ontwikkelen binnen een opleidingstraject dat bestaat uit leren en werken. Voor deze leerlingen biedt Campus Winschoten het LWT. Leerlingen die het LWT volgen zijn doorgaans twee dagen per week op school en werken drie dagen. Tijdens de twee schooldagen volgen LWT-leerlingen onderwijs in Nederlands, rekenen en in een praktijkvak.

Het LWT sluit de leerling af met een diploma vmbo-basis.


Meer informatie over het onderwijsaanbod en onze manier van werken vind je op onze website www.dollardcollege.nl. Een virtuele tour bekijk je hier https://www.dollardcollege.nl/groep-8/virtuele-tour-campus-winschoten. 

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Ontdekken
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Verbinding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
582

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven