Campus Winschoten

P.C. Hooftlaan 1 9673 GS Winschoten

Schoolfoto van Campus Winschoten

In het kort

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband
Campus Winschoten is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen AOC Terra, Dollard College en het Noorderpoort.

Opleidingen zonder hobbels
Campus Winschoten is een school met doorlopende leerlijnen vanaf het derde leerjaar vmbo (Basis, Kader en Gemengde Leerweg) tot en met niveau 4 van het mbo. Dat wil zeggen dat we proberen het doorstromen of overstappen naar een volgende opleiding zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zonder drempels of andere hobbels.

Sectoren
Op Campus Winschoten zijn alle opleidingen van het vmbo (BB, KB en GL) en het mbo ondergebracht in profielen en sectoren. We bieden voor het vmbo onderwijs in zeven profielen:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Economie en Ondernemen (E&O)
- Groen
- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
- Mobiliteit en Transport (M&T)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
- Zorg en Welzijn (Z&W)

Leer-werktraject

Met ingang van schooljaar 2019/2020 heeft Campus Winschoten een aparte klas voor leerlingen binnen de leerweg basis die een leer-werktraject volgen (LWT).

Voor sommige leerlingen geldt dat zij zich beter kunnen ontwikkelen binnen een opleidingstraject dat bestaat uit leren en werken. Voor deze leerlingen biedt Campus Winschoten het LWT. Leerlingen die het LWT volgen zijn doorgaans twee dagen per week op school en werken drie dagen. Tijdens de twee schooldagen volgen LWT-leerlingen onderwijs in twee praktijkvakken en in het vak Nederlands.

Het LWT sluit de leerling af met een diploma vmbo-basis.


Meer informatie over het onderwijsaanbod en onze manier van werken vind je op onze website
www.campusws.nl en www.dollardcollege.nl

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Bovenbouw vestiging
  • Vakgericht onderwijs
  • Uitgestelde profielkeuze
  • Doorlopende leerlijn mbo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Campus Winschoten is een bovenbouwvestiging. De gemiddelde groepsgrootte voor basis ligt rond de 16 leerlingen, voor kader rond de 21 leerlingen. De groepen voor gl zijn kleiner. Iedere leerweg (basis, kader en gl) heeft in zowel jaar 3 als 4 zoveel mogelijk een eigen klas. Voor met name de praktijkvakken geldt dat klassen zijn opgebouwd uit leerlingen van verschillende leerwegen.
Weergave

Leerlingen
218

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven