SGM Dollard College Hommesplein

Dr J H Hommesplein 2 9671 CZ Winschoten

Schoolfoto van SGM Dollard College Hommesplein

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen succesvol op school.

Het zorgplan omschrijft de diverse aspecten van de zorgstructuur binnen de school. Zo is bijvoorbeeld informatie te vinden over het mentoraat, de leerlingbesprekingen en het Zorgadviesteam. Het plan bevat een beschrijving van de huidige situatie en de beleidsvoornemens. Er wordt onder andere aangegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de leerlingenzorg. Op die manier is het voor elke betrokkene helder waar hij of zij informatie kan krijgen en wat de te volgen procedure is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven